Disclaimer

Copyright © Sociolean

De website van Sociolean wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Sociolean streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op deze website. Sociolean garandeert echter niet dat de inhoud van de Sociolean-website juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van de Sociolean-website bestede zorg, kan noch de redactie, noch Sociolean  aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen voorkomen of voor de gevolgen van het gebruik van de Sociolean-website. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van deze website. Sociolean aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen vanaf of die verwijzen naar de Sociolean-website.

© Copyright - sociolean.nl