Onze visie

Wanneer u de website van Sociolean opent is het eerste dat u ziet de bovenstaande  foto van een school sardines. Deze school sardines staat symbool voor misschien wel het ideaalbeeld van een wendbare organisatie. Wanneer u in de gelegenheid bent om een school sardines te observeren, dan zal het u opvallen dat deze een heel groot zelf organiserend vermogen bevat (tip: het prachtige aquarium van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam). Wanneer er gevaar dreigt of er een obstakel is dan reageert de hele groep daarop alsof het een levend wezen is, terwijl deze toch bestaat uit vele individuen. Er is geen sprake van één machtige leider, maar ieder individu in de school neemt de verantwoordelijkheid op zich om wanneer dat noodzakelijk is de leiding te nemen. Hierdoor is de school sardines te kenmerken als een hele wendbare organisatie.

Wendbaarheid is voor bijna elke organisatie een belangrijke levensvoorwaarde geworden. Het lijkt alsof de wereld om ons heen in een steeds sneller tempo veranderd. We hebben te maken met de gevolgen van de economische crisis, veranderingen in de politiek, veranderingen in de samenleving als gevolg van de vergrijzing en ontgroening en een verandering van consumenten gedrag door de toename van de beschikbaarheid van informatie en steeds betere mogelijkheid om te vergelijken. Als organisatie moeten we daarop kunnen reageren om onze positie in de markt te kunnen behouden of te verbeteren.

Lean management is een instrument dat steeds vaker in dienstverlenende organisaties wordt ingezet om processen te verbeteren om zo sneller en beter te kunnen inspelen op alle veranderingen in de buitenwereld. Door gebruik te maken van de bij Toyota ontwikkelde filosofie kunnen verspillingen uit processen worden gehaald en processen efficiënter en effectiever worden ingericht. Lean heeft zich al ruimschoots bewezen in de industrie en ook binnen dienstverlenende organisaties zoals de zorg zijn er al mooie resultaten mee behaald. Het is echter onvoldoende om alleen te focussen op de inzet van de Lean technieken om processen te verbeteren.

Om blijvend succesvol te kunnen zijn bij het verbeteren van processen in een organisatie is een integrale aanpak noodzakelijk. Processen staan immers niet op zich, maar maken onderdeel uit van de inrichting van een organisatie, samen met de mensen, maar ook de (technische) systemen en structuren.

Drie bollen model

 

Wanneer een verandering wordt geïnitieerd vanuit de processen zal ook moeten worden ingezet op een mogelijke verandering op het sociale vlak, maar mogelijk ook van systemen of zelfs de structuur binnen een organisatie. Wanneer nieuwe technologie wordt ingezet zal dit van invloed zijn op de processen en de mensen. Veranderingen zijn vaak ingrijpender voor het functioneren van een organisatie dan op het eerste oog wordt aangenomen.

Om de inzet van Lean Management te borgen in een organisatie zet Sociolean in haar werkwijze de mens voorop. Leiderschap, een continu verbeter cultuur en verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke aspecten bij een succesvolle inzet van Lean Management. Lean Management heeft zijn oorsprong in Japan en is vooral in de VS verder ontwikkeld en beschreven in de literatuur. Dit houdt in dat het invoeren van Lean Management ‘uit het boekje’ in een Nederlandse organisatie niet perse succesvol zal verlopen. De cultuur in het Nederlandse arbeidsklimaat verschilt nogal van een Angelsaksische cultuur. Om de vertaalslag te maken maakt Sociolean gebruik van elementen uit de sociotechniek, of zoals dat nu beter bekend is: sociale innovatie.

Sociale innovatie heeft tot doel om door een vernieuwing van de wijze waarop het werk georganiseerd is te komen tot verbeterde prestaties van de organisatie, met meer werkplezier en een betere ontplooiing van talenten. De wijze waarop dit gerealiseerd kan worden is bijvoorbeeld het zo laag mogelijk beleggen van verantwoordelijkheid in de organisatie.  Door medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor het resultaat van hun werkzaamheden zullen ze eerder geneigd zijn hierin verbeteringen door te voeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet van zelfsturende teams in de zorg middels het Buurtzorg model.

Door de combinatie van Sociale innovatie en Lean kan de kracht van deze beide methodieken worden gebundeld. Hiermee vormen zij de basis voor de wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

© Copyright - sociolean.nl